Services


Een overzicht van wat Graphic Solutions te bieden heeft.

Identiteit | Print | Web
Identiteit

Een sterke corporate identiteit voldoet aan een aantal voorwaarden: Ze moet aansluiten bij de kernactiviteiten van de organisatie. Ze moet in lijn staan met de roots van een organisatie en uiteraard onderscheidend zijn. Maar de belangrijkste voorwaarde is dat jouw identiteit verschillende doelgroepen aanspreekt.

Wat houdt identiteit in?

Alles wat zichtbaar is, is een uiting van de visuele identiteit van een organisatie. Het is meer dan een logo en een huisstijl. Het doel is om een positief beeld van de organisatie te creëren bij een breed publiek. Identiteit is niet statisch maar moet meebewegen met de ontwikkelingen van je organisatie.

Waarom is visuele identiteit zo belangrijk?

De visuele identiteit is het gezicht van je organisatie. Door het afstemmen van alle aspecten die het beeld bepalen, ontstaat een meerwaarde en neemt een organisatie een onderscheidende positie in. Het gaat om het totale concept. Elke organisatie heeft een eigen identiteit. Ook jouw bedrijf!

Enkele klanten van Graphic Solutions :